Gerrit van Putten

Gerrit van Putten is als onderzoeker toegepaste ethologie werkzaam geweest, onder meer bij DLO in Lelystad. Veel van zijn publicaties bewijzen ook nu nog hun waarde, doordat hij fundamenteel onderzoek heeft uitgevoerd naar het welzijn van productiedieren, met name op het gebied van melkvee en varkens, en deze kennis heeft toegepast in het verbeteren van het welzijn van deze dieren op o.a. het gebied van huisvesting en transport. Op deze site staan niet eerder digitaal gepubliceerde artikelen van Gerrit van Putten verzameld. Naast de hier geplaatste artikelen vindt u een overzicht van wetenschappelijke artikelen die te verkrijgen zijn via ScienceDirect en Pubmed.

Bron foto: Inge Yspeert, 1990